Algemene voorwaarden Spikerdoarp

 ALGEMENE VOORWAARDEN  2022 vastgesteld juli. 

 Voorwoord: 

Spikerdoarp Hallum is onderdeel van de Feestcommissie in Hallum. Wij staan als stichting ingeschreven bij de KVK onder nummer 40002826. 

 Spikerdoarp Hallum is een activiteit die plaats vindt in de laatste week van de schoolvakantie (Augustus). Startend op de dinsdag waarbij er samen met vele vrijwilligers 3 dagen lang volop wordt genoten van bouwen van de hutten en de activiteiten. Spikerdoarp Hallum is begin jaren `90 in het leven geroepen om kinderen die om wat voor reden dan ook niet op vakantie konden toch een vakantiegevoel te geven voor een klein prijsje. De doelgroep is veranderd, maar Spikerdoarp Hallum is er nu voor  voor  bijna alle kinderen die in Hallum wonen of op school zitten. Dus ben jij tussen de 6 en 12 jaar en ga je na de zomer naar groep 4? Dan mag jij meedoen met Spikerdoarp Hallum! 

Hieronder staan de algemene voorwaarden beschreven van Spikerdoarp Hallum. Na opgave van uw kind bent u akkoord met de algemene voorwaarden. 

 

Aanmelden en betalen: 

 • Jaarlijks kunnen zich maximaal 160 kinderen aanmelden (mits voldoende vrijwilligers) 
 • Elk kind wordt digitaal (op de site) aangemeld en wordt pas definitief geplaatst nadat de betaling binnen is. 
 • De betaling geschied volgens i-DEAL. 
 • De betaling moet voor vastgestelde datum op de rekening staan. Dit is gelijk aan de uiterlijke opgave datum die op  aanmeldbrief staat. 
 • Na de 160ste betaling sluit de aanmeld mogelijkheid en zal u, als u onverhoopt betaald heeft  terwijl er geen plek meer is, het betaalde bedrag retour krijgen op uw rekening. Dit betekent dat uw kind niet meer mee kan doen met Spikerdoarp. 
 • Op het aanmeldformulier moeten alle gegevens worden ingevuld. Bij onvolledige gegevens kan uw kind niet worden aangemeld. 
 • Mochten de groepen vol zijn, dan komt uw kind op een wachtlijst te staan. Onder voorbehoud is er dan een plekje. Hierover wordt u gemaild.

Annuleren: 

 • Annuleren van deelname kan in uitzonderlijke situaties tot uiterlijk 3 weken voor de start van het Spikerdoarp.  
 • Meld u uw kind af binnen 3 weken voor de start, dan vervalt het beroep op het inschrijfgeld. 
 • Bij ziekte kan het inschrijfgeld niet worden geretourneerd. 
 • Uitzonderingen hierop kunnen besproken worden met het bestuur. 
 • Indien (door welke omstandigheid dan ook) het Spikerdoarp geannuleerd of gestopt moet worden, zal het opgegeven telefoonnummer gebeld worden. In deze situatie zal het ingeschreven bedrag niet teruggestort worden. Er zal overleg plaats vinden bij het bestuur over eventuele compensatie mogelijkheden. 

 

Uw kind: 

U als ouder(s)/opvoeder(s) bent/zijn ten alle tijden verantwoordelijk voor: 

 • Dat u bereikbaar bent in het geval van nood.  
 • Dat u of een andere verzorger binnen aanzienlijke tijd (+- 30 min) in de mogelijkheid bent om uw kind op te halen. 
 • Dat de gegevens die bij ons bekend zijn vanuit de aanmelding actueel zijn 
 • Dat uw kind de juiste kleding en schoeisel draagt tijdens het Spikerdoarp. 
 • Eventuele opzettelijk gemaakte schade aan materiaal of personen. 
 • Het bestuur tijdig op de hoogte brengen van eventuele medicijn gebruik en of allergieën. 
 • Het tijdig geven van medicatie. Spikerdoarp Hallum is niet bevoegd om medicatie te geven. 
 • Het bestuur tijdig op de hoogte brengen van eventuele andere bijzonderheden waar rekening mee gehouden moet worden. 
 • In bijzondere gevallen het begeleiden van uw kind. 

 

Uitsluiten van deelname: 

 • Het kan zijn dat door omstandigheden uw kind niet mee kan doen met Spikerdoarp. U wordt dan verzocht om uw kind op te halen. 
 • Uw kind kan uitgesloten worden van deelname als er  onvoldoende begeleiding is. 

 

Persoonlijke gegevens en privacy: 

 • Spikerdoarp Hallum maakt gebruik van het persoonsgegevens welke uitsluitend worden gebruikt als kinderen zich aanmelden voor het Spikerdoarp. 
 • De persoonsgegevens die we gebruiken staan in het digitale aanmeldformulier op de website. 
 • De gegevens worden opgeslagen in het  geautomatiseerde systeem van de website. Het aanmeld formulier en de website zelf voldoet aan de voorwaarden betreffende privacywetgeving.  
 • Zodra de aanmeldperiode voor Spikerdoarp Hallum is verstreken halen we de gegevens uit het geautomatiseerde systeem en bewaren we dat in een spreadsheet binnen het emailaccount van het Spikerdoarp Hallum 
 • Tijdens het Spikerdoarp Hallum  gebruiken we de aanmeldlijsten zodat we in geval van nood snel mensen kunnen bereiken. Dit wordt bewaard in een map die alleen voor Bestuur Spikerdoarp  Hallum bedoeld is.
 • De geregistreerde aanmeldingen en persoonsgegevens worden uitsluitend in het betreffende jaar gebruikt.
 • Na afloop van het Spikerdoarp bewaren we de gegevens Digitaal nog enkele maanden voor gedegen adminstratie en boekhouding. Vervolgens zal de lijst verwijderd worden. 
 • We gaan discreet om met uw gegeven en deze zal niet aan derden verstrekt worden. 
 • Bij speciale jaargangen kan het voorkomen dat u per mail informatie krijgt betreffende het programma. Na deelname aan Spikerdoarp Hallum zal u geen mail meer ontvangen. 
 • Tijdens Spikerdoarp Hallum worden er foto`s en filmpjes gemaakt voor op sociaal media en onze website. In het aanmeldformulier kunt u aangeven of u hiervoor toestemming voor geeft. 
 • Mocht u bezwaar hebben dat uw kind herkenbaar in beeld komt laat het ons weten. Bij geen melding gaan we er vanuit dat u akkoord bent met het plaatsen van foto`s en filmpjes. 
 • Mag er (ondanks onze zorgvuldigheid) onverhoopt toch een foto tussen zitten waar u het niet mee eens bent. Laat het ons weten per mail en wij nemen contact met u op.  

 

Algemeen: 

 • Deelnemen aan Spikerdoarp Hallum is volledig op eigen risico. 
 • Spikerdoarp Hallum is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen van deelnemers 
 • Als ouder of niet deelnemend kind is het niet toegestaan om de hutten te betreden tijdens het bouwen.  
 • Leiders of bestuur zijn bevoegd om uit veiligheidsoverwegingen ouders weg te sturen van het bouwterrein als zij dit nodig achten. 
 • Leiders zijn verantwoordelijk op het toezien van de aan hun toegewezen kinderen er staan 2 tot 3  begeleiders op de groep. Overal wordt in tweetallen gewerkt. 
 • Als ouder dient u uw kind te brengen en op te halen op de daarvoor vastgestelde begin- en eindtijden. 
 • Spikerdoarp Hallum wordt volledig verzorgd door vrijwilligers. 
 • Spikerdoarp Hallum is niet BTW plichtig en heeft geen verzend- of retourbeleid.